Översikt MSD Vacciner

Gardasil®

GARDASIL® är ett 4-valent vaccin som skyddar mot humant papillomvirus (HPV) typ 6, 11, 16 & 18. Användning från 9 års ålder.

Läs mer

Gardasil® 9

GARDASIL® 9 är ett 9-valent vaccin som skyddar mot humant papillomvirus (HPV) typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 & 58. Användning från 9 års ålder.

Läs mer

HBvaxPRO®

HBVAXPRO är ett vaccin mot infektion med hepatit B-virus av alla kända subtyper. HBVAXPRO finns i barndos (0,5 ml) och vuxendos (1,0 ml).

Läs mer

M-M-RvaxPro <sup>®</sup>

M-M-RVaxpro® är indicerat för samtidig vaccinering mot mässling, påssjuka och röda hund av personer från 12 månaders ålder.

Läs mer

Pneumovax®

PNEUMOVAX® är indicerat för personer i åldern 2 år och äldre, hos vilka det finns en ökad risk för sjuklighet och dödlighet orsakad av pneumokocksjukdom.

Läs mer

RotaTeq®

ROTATEQ® är indicerat för aktiv immunisering av spädbarn från 6 till 32 veckors ålder för förebyggande av gastroenterit orsakat av rotavirusinfektion.

Läs mer

VAQTA®

VAQTA® är indicerat för vaccinering mot sjukdom orsakat av Hepatit A virus, till friska personer från 12 månaders ålder.

Läs mer

Varivax ®

VARIVAX® är avsett för vaccinering mot vattkoppor från 12 månaders ålder.

Läs mer

Zostavax ®

ZOSTAVAX® är indicerat för prevention av herpes zoster (”zoster” eller bältros) och herpes zoster-associerad postherpetisk neuralgi (PHN) för immunisering av personer som är 50 år eller äldre

Läs mer

För att läsa utvald säkerhetstext eller annan tillgänglig information om ett vaccin välj Läs mer för det aktuella vaccinet. Du länkas då vidare till produktsidan för vaccinet där mer information finns.

Du hittar alltid de senaste versionerna av produktresuméerna för MSD:s vacciner på FASS.

För fullständig information, priser och förpackningar, se fass.se