Utbildning

Boka utbildning i insättning och uttag av Nexplanon


Default Image

MSD's Päivi Aitos utbildar i insättning och uttag av Nexplanon

Förläggare: MSD Nordics/Inspelningsdatum: May 2017. Filmens längd: 1 Minuter. WOMN-1222315-0000 June 2017

Instruktionsfilmer för hantering av Nexplanon

Default Image

Insättning Nexplanon

Insertion: WOMN-1217120-0000
Default Image

Uttag av Nexplanon

Removal: WOMN-1217119-0000

Lokalisering av Nexplanon (etonogestrel)


Grunden för en enkel lokalisering av Nexplanon® och därmed ett enkelt uttag är att implantatet är korrekt insatt. I de fall där Nexplanon inte kan lokaliseras genom palpation, kan andra lokaliseringsmetoder bli nödvändiga. Läs mer här.

Röntgen: Eftersom Nexplanon innehåller en liten mängd bariumsulfat kan staven ses på vanlig slätröntgen. Om man varken kan lokalisera staven med palpation eller röntgen får man gå vidare med andra metoder.

Ultraljud

Magnetröntgen

article

Lokalisering av Nexplanon

Ladda ner
WOMN-1223241-0006 juni 2017
article

Magnetröntgen

Ladda ner
article

Ultraljud

Ladda ner

Nexplanon® (68 mg etonogestrel) är ett preventivmedel i form av ett implantat för subdermal användning och som kan sitta kvar under tre år. Nexplanon ska inte användas av kvinnor som har aktiv venös trombossjukdom, känd eller misstänkt malignitet som är känslig för könshormoner, pågående eller anamnes på levertumör (benign eller malign), pågående eller tidigare allvarlig leversjukdom där levervärdena inte har normaliserats, odiagnostiserad vaginalblödning. Farmakoterapeutisk grupp: Gestagener, G03AC08. Förpackning: ett implantat med applikator. Ingår i förmånssystemet. Rx. Datum för översyn av produktresumé: 2016-11-04.