Om Gardasil® 9

GARDASIL 9 är ett vaccin indicerat för aktiv immunisering av individer från 9 års ålder mot följande HPV-sjukdomar1:

 • Premaligna lesioner och cancer på livmoderhals (cervix), vulva, vagina och anus orsakad av HPV-typerna i vaccinet
 • Genitala vårtor (Condyloma acuminata) orsakade av specifika HPV-typer

GARDASIL 9 innehåller 9 HPV-typer1

Gardasil9

Gardasil9

SÄKERHETSPROFIL FÖR GARDASIL 9

Vanligaste biverkningarna med GARDASIL 9 i kliniska studier:

 • Reaktion vid injektionsstället, tex smärta, svullnad eller rodnad (84,8% av de vaccinerade upplevde detta inom 5 dagar efter vaccinationstillfället)1.
 • Huvudvärk (13,2% av de vaccinerade drabbades av detta inom 15 dagar efter vaccinationstillfället)1.

Biverkningarna var oftast milda till måttliga i intensitet1

För sammanfattning av biverkningar, se produktresumén.


Gardasil 9 bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Det rekommenderas att individer som får en första dos av Gardasil 9 fullföljer vaccinationsserien med Gardasil 91. Personer som tidigare har vaccinerats med Gardasil/Silgard (tetravalent vaccin) kan även vaccineras med en ny vaccinationsserie av Gardasil 9.1

Gardasil9

GARDASIL 9: BREDARE SKYDD MOT HPV-RELATERAD ANOGENITAL CANCER

 • Täcker de 9 HPV-typer som orsakar 89% av HPV-relaterad anogenital cancer i Europa2
 • Administreras enligt ett 2-dosschema (individer 9-14 år) eller 3-dosschema (individer från 15 år)1

Gardasil9

Referenser

 • 1.

  Gardasil 9 SPC, januari 2021

 • 2.

  Hartwig S, Baldauf J-J, Dominiak-Felden G et al. Elsevier, Estimation of the epidemiological burden of HPVrelated anogenital cancers, precancerous lesions, and genital warts in women and men in Europe: Potential additional benefit of a nine-valent second generation HPV vaccine compared to first generation HPV vaccines. Elsevier, Papillomavirus Research 2015; 1:90-100.

Gardasil 9 är ett adjuvansinnehållande icke-infektiöst, rekombinant, 9-valent vaccin mot humant papillomvirus (HPV) typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58 som är indicerat för aktiv immunisering av individer från 9 års ålder mot premaligna lesioner och cancer som påverkar cervix, vulva, vagina och anus orsakad av HPVtyperna i vaccinet, samt mot genitala vårtor (condyloma acuminata) orsakade av specifika HPV-typer. Gardasil 9 bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Gardasil 9, injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, Rx, ej förmån.

Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Individer som visat överkänslighet vid tidigare administrering av Gardasil 9 eller Gardasil/Silgard bör inte få Gardasil 9. Vaccination ska uppskjutas tills graviditeten är avslutad.

Administrering av Gardasil 9 bör senareläggas hos individer med akut svår febersjukdom. Lindrig infektion såsom mild övre luftvägsinfektion eller lindrig feber, utgör däremot inte en kontraindikation för immunisering. För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer (batchnr) dokumenteras.

Datum för översyn av produktresumé 01/2021.

För fullständig information och förpackningar se www.fass.se

SE-GSL-00005 04/21

Utbildningar

Korta informationsfilmer om HPV

Kristina Elfgren

Intervju med överläkare Kristina Elfgren - info om HPV-vaccin

SE-NON-00026 03/2020

Kristina Elfgren

Intervju med överläkare Kristina Elfgren - info om administration, hållbarhet och biverkningar

SE-NON-00027 03/2020

Material/Beställa vacciner