Så har Covid-19-pandemin påverkat personer med hiv

Så har Covid-19-pandemin påverkat personer som lever med hiv

2022-09-20
Covid-19 har påverkat oss alla på olika sätt. Personer som lever med hiv upplever att pandemin har påverkat såväl deras fysiska som psykiska hälsa, samt tillgängligheten till vården. Det visar en undersökning från Kantar Sifo1.

Undersökningen är gjord på uppdrag av Riksförbundet Noaks Ark, Posithiva Gruppen och MSD Sverige. I undersökningen fick personer som lever med en hivdiagnos svara på frågor om hur pandemin har påverkat dem inom en rad olika områden. Generellt kan man konstatera att påverkan har varit stor, men att en klar majoritet upplever att de ändå har fått den hjälp de önskat eller behövt av vården under pandemin.

Corona försämrar det psykiska välmåendet för personer med hiv

I studien svarar 6 av 10 personer som lever med hiv att de i någon grad känner ett större missnöje med sitt psykiska välmående jämfört med innan coronapandemin. Nästan hälften svarar att de har känt sig ”känslomässigt förlamade” någon gång eller ibland under den senaste månaden till följd av Covid-19. Missnöjet är störst bland de äldre som lever med en hivdiagnos.

Så påverkar Covid-19 den kroppsliga hälsan för personer med hiv

Så många som 50% av de som lever med en hivdiagnos svarade att de är missnöjda med sin fysiska hälsa, jämfört med innan pandemin. Det är oroväckande, med tanke på att dessa personer redan lever med en allvarlig sjukdom.

Corona-pandemins påverkan på sexlivet

För personer som lever med hiv har pandemin även påverkat det psykosociala välmåendet, samt känslan av samhörighet och intimitet. Nästan hälften av de tillfrågade i studien uttryckte någon form av missnöje med sitt sexliv. Generellt sett var männen som lever med hiv mer missnöjda än kvinnorna i studien.

Högt vaccinationsintresse bland personer med hiv

Cirka 60% av personer som lever med hiv svarar att de känner någon form av oro för att bli allvarligt sjuka i Covid-19. Oron ser ut att öka med stigande ålder. Nästan alla, 9 av 10 personer, i studien har tagit vaccin eller vill vaccinera sig mot Covid-19. Det ligger i linje med allmänhetens inställning till vaccinering.

Tillgång till önskad hjälp från hivvården under Covid-19-pandemin

Vården har varit tungt belastad under pandemin generellt sett, vilket även märks inom hivvården. 4 av 10 personer som lever med en hivdiagnos svarar att de upplever att tillgängligheten har varit åtminstone något sämre under pandemin än innan. Det rör till exempel tidsbokning och rådgivning om hivbehandling.

Ändå upplever så många som 80% att de har fått den hjälp de önskat eller behövt från hivvården under pandemin. Ännu fler, 90%, svarar att de föredrar fysiska möten i kombination med videomöten i kontakten med hivvården.

Kontakta MSD:s experter inom hivinfektion och behandling av hiv

Relaterat innehåll

Appar

Användbara appar för dig som sjuksköterska

Vi har listat några appar som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete i sjukvården.

HIV

Viktuppgång i samband med hivbehandling

En studie har visat att 65% av personer med hiv är överviktiga, vilket kan leda till följdkomplikationer som förhöjt kolesterol, högt blodtryck och diabetes.

HIV

Så har Covid-19-pandemin påverkat personer med hiv

Personer som lever med hiv upplever att pandemin har påverkat såväl deras fysiska som psykiska hälsa, samt tillgängligheten till vården.

Referenser

  1. Riksförbundet Noaks Ark, Posithiva Gruppen, MSD Sverige. Hiv-rapport: Hur är det att leva med hiv under pandemin? Juni 2021.