Fakta om fasta under ramadan

Information till patienter med typ 2-diabetes.

Patienter med diabetes rekommenderas oftast att inte fasta. Dock är fasta under ramadan ett personligt beslut som gärna bör reflekteras över. I denna broschyr till patienter med typ 2-diabetes finns värdefull information om saker att ta i beaktande inför och under ramadan. Dessutom finns ett formulär för registrering av glukosvärden för att bättre kunna kontrollera patientens diabetes under ramadan. Broschyren finns på 6 olika språk: svenska, engelska, turkiska, arabiska, somaliska och urdu.

Nedan kan ni ladda ner eller skicka vidare broschyren till era patienter.

SE-NON-00447 03/2021