Snabbguide för val av diabetesbehandling under Ramadan. Att hantera diabetes under Ramadan kan vara en utmaning på grund av ändrad dygnsrytm och livsstil som påverkar metabolismen. Ett stort problem är den ökade risken för hypoglykemi. Individanpassad behandling rekommenderas för bäst hantering av diabetes under Ramadan[1]. Praktiska råd om läkemedelshanteringen under Ramadan finns i tabellen nedan.

DIAB-1259517-0000 juni 2018

Referenser

  • 1.

    IDF-DAR guidelines: Diabetes and Ramadan: Practical Guidelines International Diabetes.