Diabetes

Välkommen till MSD diabetes! Här kan du ta del av vår digitala kunskapsbank med information anpassat efter dina intressen. Håll dig uppdaterad inom ditt specialistområde med tillgång till nyheter samt fortbildningsmaterial här på MSD diabetes.

MSD

Hur har covid-19 pandemin påverkat diabetesvården i Sverige?

I detta avsnitt av Diabetestugget gästas vi av Johan Jendle, professor och överläkare vid Örebro Universitetssjukhus. Hör honom berätta om sin studie angående korrelationen mellan diabetes och covid-19 samt tankar och funderingar kring pandemin och diabetesbehandling.

MSD

Sjuka äldre innebär särskilda överväganden

Vid behandling av typ 2-diabetes hos de mest sjuka äldre, kan generella behandlingsrekommendationer behöva anpassas efter personens särskilda förutsättningar.

MSD

Vilken betydelse har ekonomi för behandlingsmål inom typ 2-diabetes?

Diabetestugget gästas av Katarina Steen Carlsson, Lunds universitet och diskuterar den hälsoekonomiska aspekten vid typ 2-diabetes.

MSD

Intervju från Diabetesforum 2021

Hör Margareta Hellgren som är docent i allmänmedicin, forskare och föreläsare på Diabetesforum diskutera de viktigaste insikterna från Diabetesforum 2021.

MSD

Diabetestugget: Patientperspektivet vid typ 2-diabetes.

Lyssna på när Thomas Magnusson, ordförande för den rikstäckande diabetesorganisationen DiOS, och Shadan Vesterback, diabetessköterska, föreläsare och expertkonsult inom diabetes, fördjupar sig i patientperspektivet vid typ 2-diabetes.

MSD

Kan covid-19-pandemin öka diagnostiseringen av diabetes?

Möjlig koppling mellan svår covid-19 och diabetesdebut. 14 % av tillfrisknade från sjukhuskrävande covid-19 nydiagnostiserades med diabetes.

MSD

Tidig diagnos och intensiv glykemisk kontroll

Kortfattad information om intensifiering av behandling vid typ 2-diabetes

MSD

Diabetes och Covid-19 pandemin

Lyssna på professor Johan Jendle diskutera hur diabetesvården har påverkats av pandemin

MSD

Kost och motion hos typ 2-diabetespatienter

Diabetestugget är en podcastserie vi har tagit fram där vi tar oss an expertperspektivet på den mångfacetterade sjukdomen typ 2-diabetes.

MSD

Film om digitala möten

Håll dina typ 2-diabetespatienter välbehandlade under pandemin via effektiva digitala möten