Diabetes

Välkommen till MSD diabetes! Här kan du ta del av vår digitala kunskapsbank med information anpassat efter dina intressen. Håll dig uppdaterad inom ditt specialistområde med tillgång till nyheter samt fortbildningsmaterial här på MSD diabetes.

MSD

Kan covid-19-pandemin öka diagnostiseringen av diabetes?

Möjlig koppling mellan svår covid-19 och diabetesdebut. 14 % av tillfrisknade från sjukhuskrävande covid-19 nydiagnostiserades med diabetes.

MSD

Tidig diagnos och intensiv glykemisk kontroll

Kortfattad information om intensifiering av behandling vid typ 2-diabetes

MSD

Januvia®(sitagliptin) i olika stadier av sjukdomsförloppet

Tidig insättning av Januvia kan vara en intensifieringsstrategi för många patienter med typ 2-diabetes som inte når målvärdet för HbA1c med metformin.

MSD

Diabetes och Covid-19 pandemin

Lyssna på professor Johan Jendle diskutera hur diabetesvården har påverkats av pandemin

MSD

Kost och motion hos typ 2-diabetespatienter

Diabetestugget är en ny podcastserie vi har tagit fram där vi tar oss an expertperspektivet på den mångfacetterade sjukdomen typ 2-diabetes.

MSD

Film om digitala möten

Håll dina typ 2-diabetespatienter välbehandlade under pandemin via effektiva digitala möten

MSD

Fakta om fasta under ramadan

Information till patienter med typ 2-diabetes.

MSD

Anpassa behandling inför ramadan eller ej?

I denna film får vi följa Samir som skall fasta under ramadan och vi får ta del av de utmaningar läkaren ställs inför. Måste Samirs läkemedels behandling anpassas? Hur hade du behandlat?

MSD

Rekommendationer för justering av diabetesläkemedel under fastan

MSD

Flera bakomliggande orsaker till hyperglykemi vid typ 2-diabetes

Patofysiologin vid typ 2-diabetes Den olycksbådande oktetten och de eländiga elva1,2

MSD

Bristande följsamhet till läkemedelsbehandling är en viktig bidragande orsak till otillräcklig glykemisk kontrol1

Vad kan man uppnå genom att förbättra följsamheten? Ta reda på det genom att se filmen!

MSD

Metabolt minne

Metabolt minne kan uppträda tidigt.

MSD

Metabolt minne 2

Hur kan du hjälpa dina patienter nå sina glykemiska målvärden.

MSD

Hypoglykemi och fasta under Ramadan

Att hantera diabetes under Ramadan kan vara en utmaning på grund av ändrad dygnsrytm och livsstil som påverkar metabolismen. Ett stort problem är den ökade risken för hypoglykemi.1

MSD

Sita Study

Signifikant färre patienter som behandlades med Januvia (sitagliptin) drabbades av hypoglykemier jämfört med de som fick sulfonylurea (SU). Studien genomfördes under fastemånaden Ramadan

Live webinar

CompoSIT-M: En studie med sitagliptin

Hur bra resultat får man med insättning av Januvia® (sitagliptin) tillsammans med upptitrering av metformin?

MSD

Läkemedelsrekommendationer under Ramadan

Snabbguide för val av diabetesbehandling under Ramadan. Att hantera diabetes under Ramadan kan vara en utmaning på grund av ändrad dygnsrytm och livsstil som påverkar metabolismen. Ett stort problem är den ökade risken för hypoglykemi. Individanpassad behandling rekommenderas för bäst hantering av diabetes under Ramadan[1]. Praktiska råd om läkemedelshanteringen under Ramadan finns i tabellen nedan.

MSD

Vilken av dessa 5 riskfaktorer är farligast för patienter med typ 2-diabetes?

Nyligen publicerades en kohortstudie i NEJM som undersökte riskfaktorer och mortalitet hos patienter med typ 2-diabetes. Vilken riskfaktor är den starkaste prediktorn för stroke och hjärtinfarkt hos patienter med typ 2-diabetes?

MSD

Studie: Sitagliptin under Ramadan

Signifikant färre patienter som behandlades med Januvia® (sitagliptin) drabbades av hypoglykemi jämfört med de som fick sulfonylurea. Studien genomfördes under fastemånaden Ramadan. /1

MSD

Hur bra resultat får man när man kombinerar SGLT-2 och DPP-4 hämmare?

Se videon om VERTIS SITA2, en studie som undersökte tillägg av STEGLATRO(R) (ertugliflozin) till patienter som stod på metformin och JANUVIA(R) (sitagliptin) men vars HbA1c behövde sänkas ytterligare.a

MSD

Hur påverkar doseringsregim följsamhet?

Läs mer om skillnader i följsamhet hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer och kronisk medicinering.