Diabetes

Välkommen till MSD diabetes! Här kan du ta del av vår digitala kunskapsbank med information anpassat efter dina intressen. Håll dig uppdaterad inom ditt specialistområde med tillgång till nyheter samt fortbildningsmaterial här på MSD diabetes.

MSD

Metabolt minne

Metabolt minne kan uppträda tidigt.

MSD

Metabolt minne 2

Hur kan du hjälpa dina patienter nå sina glykemiska målvärden.

MSD

Patientresan avsnitt 3: Förmaksflimmer - antikoagulantia/NOAK

Patientfall: Viola hamnar på sjukhus med nyupptäckt hjärtflimmer. Följ läkarens tankar inför utskrivning. Bör hon få NOAK? Hur hade du behandlat? Klicka för att se videon

MSD

Patientresan avsnitt 1: Ökad metformindos eller dubbelterapi?

Patientfall: Årskontroll typ 2-diabetes - Öka Samirs metformindos eller behövs dubbelterapi? Klicka för att se patientfallet

MSD

Patientresan avsnitt 4: NOAK - en eller två doser?

Viola har förmaksflimmer och behandlas med NOAK. Hon somnar framför TVn på kvällarna. Följ läkarens tankar om att anpassa behandlingen. Hur hade du gjort?.

MSD

Hypoglykemi och fasta under Ramadan

Att hantera diabetes under Ramadan kan vara en utmaning på grund av ändrad dygnsrytm och livsstil som påverkar metabolismen. Ett stort problem är den ökade risken för hypoglykemi.1

MSD

Snabba fakta, riktlinjer och Ramadan

Världen över väljer många människor med typ 2-diabetes att fasta under islams heliga månad Ramadan, trots att de internationella riktlinjerna avråder från detta, särskilt gällande patienter som inte har bra blodsockerkontroll. Vi har sammanfattat 8 viktiga fakta omkring riktlinjer och Ramadan.

MSD

Sita Study

Signifikant färre patienter som behandlades med Januvia (sitagliptin) drabbades av hypoglykemier jämfört med de som fick sulfonylurea (SU). Studien genomfördes under fastemånaden Ramadan

MSD

Intervju med Michael Vallis och Lars Rydén | Kardmötet 2020 | Highlights

Intervju med Michael Vallis och Lars Rydén | Kardmötet 2020 | Highlights

MSD

Intervju med Anders Hansen och Viveca Gyberg | Kardmötet 2020 | Highligts

Intervju med Anders Hansen och Viveca Gyberg | Kardmötet 2020 | Highligts

Live webinar

CompoSIT-M: En studie med sitagliptin

Hur bra resultat får man med insättning av Januvia® (sitagliptin) tillsammans med upptitrering av metformin?

MSD

Läkemedelsrekommendationer under Ramadan

Snabbguide för val av diabetesbehandling under Ramadan. Att hantera diabetes under Ramadan kan vara en utmaning på grund av ändrad dygnsrytm och livsstil som påverkar metabolismen. Ett stort problem är den ökade risken för hypoglykemi. Individanpassad behandling rekommenderas för bäst hantering av diabetes under Ramadan[1]. Praktiska råd om läkemedelshanteringen under Ramadan finns i tabellen nedan.

MSD

Patientresan avsnitt 7: Nedsatt njurfunktion - dags att se över behandlingen?

Patientfall: I detta avsnitt får vi följa Samir 70 år som mår relativt bra. De senaste 1-2 åren har värdena dock börjat stiga och även njurfunktionen har sjunkit – är det dags att se över behandlingen? Klicka för att se patientfallet

MSD

Vilken av dessa 5 riskfaktorer är farligast för patienter med typ 2-diabetes?

Nyligen publicerades en kohortstudie i NEJM som undersökte riskfaktorer och mortalitet hos patienter med typ 2-diabetes. Vilken riskfaktor är den starkaste prediktorn för stroke och hjärtinfarkt hos patienter med typ 2-diabetes?

MSD

Studie: Sitagliptin under Ramadan

Signifikant färre patienter som behandlades med Januvia® (sitagliptin) drabbades av hypoglykemi jämfört med de som fick sulfonylurea. Studien genomfördes under fastemånaden Ramadan. /1

MSD

Patientresan avsnitt 2: Ramadan

Patientfall: Att fasta med typ 2-diabetes - anpassa Samirs behandling inför Ramadan? Klicka för att se patientfallet

MSD

Hur bra resultat får man när man kombinerar SGLT-2 och DPP-4 hämmare?

Se videon om VERTIS SITA2, en studie som undersökte tillägg av STEGLATRO(R) (ertugliflozin) till patienter som stod på metformin och JANUVIA(R) (sitagliptin) men vars HbA1c behövde sänkas ytterligare.a

MSD

Patientresan avsnitt 5: När dubbelterapi inte räcker till – vad är nästa steg?

I detta avsnitt får vi följa Samir 60 år då han åter igen har ett förhöjt HbA1c värde. Vad blir nästa steg nu när dubbelterapi inte längre räcker till?

MSD

Hur påverkar doseringsregim följsamhet?

Läs mer om skillnader i följsamhet hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer och kronisk medicinering.

MSD

Ny förpackning för att underlätta följsamhet till behandlingen

Har du sett den nya Lixiana förpackningen som implementeras under hösten 2019 för att underlätta följsamhet till behandlingen?

MSD

Patientresan avsnitt 6: Förmaksflimmer - Hög blödningsrisk /NOAK

Viola är äldre och förmaksflimmret är konstant sedan länge. Hon ramlar ibland. Följ läkarens tankar om fortsatt NOAK behandling. Är risken för stroke större än risken för en allvarlig blödning?

MSD

Intervju med Peter Svensson | Kardmötet 2019

Detta är en intervju med Peter Svensson efter dennes medverkan på mötet Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv som arrangerades den 18-19 januari 2019 i Stockholm. Föredraget som Peter Svensson höll titulerades: Ventrombos och malignitet – diagnostik och terapi