Se videon om VERTIS SITA2, en studie som undersökte tillägg av STEGLATRO(R) (ertugliflozin) till patienter som stod på metformin och JANUVIA(R) (sitagliptin) men vars HbA1c behövde sänkas ytterligare.Default Image


DIAB-1261143-0004STEGLATRO® (ertugliflozin) SGLT2 hämmare, Rx, (F), tabletter 5 mg och 15 mg, SPC 08/2018.

INDIKATIONER: för vuxna från 18 års ålder med diabetes mellitus typ 2, som ett tillägg till kost och motion för att förbättra den glykemiska kontrollen: 1) som monoterapi när metformin är olämpligt på grund av intolerans eller kontraindikationer. 2) Som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes. Subventioneras endast som tillägg till behandling med metformin. KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakningJANUVIA® (sitagliptin) DPP-4-hämmare (Rx; (F) SPC 08/2018) filmdragerade tabletter 25 mg; 50 mg; 100 mg.

INDIKATIONER: För vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2, som ett tillägg till kost och motion: 1) I monoterapi när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. 2) I kombination med: metformin, sulfonureid, sulfonureid och metformin, PPAR γ-agonist, PPAR γ-agonist och metformin när, max tolererbar dos av ovanstående alternativ inte givit tillfredsställande glykemisk kontroll. 3) Som tilläggsbehandling till insulin (med eller utan metformin) när en stabil insulindosering ej givit tillfredsställande glykemisk kontroll. KONTRAINDIKATIONER: överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. GRAVIDITET OCH AMNING: (B:3) I avsaknad av humandata bör JANUVIA inte användas under graviditet. JANUVIA bör inte användas under amning. JANUVIA ingår i läkemedelsförmånerna endast för patienter som först har provat metformin, SU eller insulin, eller där dessa inte är lämpliga.STEGLUJAN® (ertugliflozin och sitagliptin) fast doskombination av SGLT-2-hämmare och DPP-4-hämmare, Rx, (F), tabletter 5 mg/100 mg och 15 mg/100 mg, SPC 08/2018

INDIKATIONER: för vuxna från 18 års ålder med typ 2-diabetes mellitus, som ett tillägg till kost och motion för att förbättra den glykemiska kontrollen: när metformin och/eller sulfonylurea (SU) och en av komponenterna i Steglujan inte ger adekvat glykemisk kontroll hos patienter som redan behandlas med kombinationen ertugliflozin och sitagliptin som separata tabletter. Subventioneras endast för patienter som inte uppnått tillräcklig glykemisk kontroll vidbehandling med metformin eller sulfonureider samt en av produktens ingående substanser. KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Referenser

  • 1.

    Dagogo-Jack S, Liu J, Eldor R, et al. Efficacy and safety of the addition of ertugliflozin in patients with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled with metformin and sitagliptin: The VERTIS SITA2 placebo-controlled randomized study. Diabetes Obes Metab. 2018;20:530-540.