Signifikant färre patienter som behandlades med Januvia (sitagliptin) drabbades av hypoglykemier jämfört med de som fick sulfonylurea (SU). Studien genomfördes under fastemånaden Ramadan