Att hantera diabetes under Ramadan kan vara en utmaning på grund av ändrad dygnsrytm och livsstil som påverkar metabolismen. Ett stort problem är den ökade risken för hypoglykemi.1

Referenser

  • 1.

    IDF-DAR guidelines 2016: Diabetes and Ramadan: Practical Guidelines International Diabetes Federation (IDF), in collaboration with the Diabetes and Ramadan (DAR) International Alliance.