Flera bakomliggande orsaker till hyperglykemi vid typ 2-diabetes

Patofysiologin vid typ 2-diabetes Den olycksbådande oktetten och de eländiga elva1,2

video

Se filmen för att ta reda på mer.

Filmen beskriver de åtta funktionsstörningarna i ''den olycksbådande oktetten'' och ytterligare sjukdomsmekanismer – som tillsammans utgör "de eländiga elva".1,2

REFERENSER:

  1. Thrasher J. Pharmacologic management of type 2 diabetes mellitus: available therapies. Am J Cardiol. 2017;120[suppl]:(1S):S4-S16.
  2. Schwartz SS, Epstein S, Corkey BE, Grant SFA, Gavin III JR, Aguilar RB. The time is right for a new classification system for diabetes: rationale and implications of the b-cell–centric classification schema. Diabetes Care. 2016;39(2):179-186.


SE-NON-00432 02/2021