Håll dina typ 2-diabetespatienter välbehandlade under pandemin via effektiva digitala möten

video

Covid-19 pandemin har gjort sjukvården oförutsägbar. Antal fysiska vårdbesök har drastiskt minskat och digitala vårdbesök har ökat.1 Vid alla digitala möten är det viktigt att patienten ska känna sig sedd och kunna göra sig hörd. I denna film kan du lära dig mer om digitala möten.

REFERENSER:

  1. Socialstyrelsen. Covid-19 har påverkat vårdkontakter, operationer och väntetider. Dnr. 5.7-20495/2020. 2020-06-17