Läs mer om skillnader i följsamhet hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer och kronisk medicinering.