Bristande följsamhet till läkemedelsbehandling är en viktig bidragande orsak till otillräcklig glykemisk kontrol1

Vad kan man uppnå genom att förbättra följsamheten? Ta reda på det genom att se filmen!

video

REFERENSER:

  1. Davies MJ, D'Alessio DA, Fradkin J, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2018;41(12):2669-2701.